Eettiset periaatteet

Hiiden Haukut ry toimii Uudenmaan kennelpiirin alueella ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:hyn, Suomen Palveluskoiraliitto ry:hyn ja Suomen Agilityliitto ry:hyn kuuluvana ja niiden hyväksymänä koirakerhona edistää koiraharrastusta asianharrastajien ja yleisön keskuuteen sekä valistaa jäsenistöä koiran yhteiskuntakelpoisuuden tärkeydestä.

Koulutusperiaatteissamme sitoudumme noudattamaan eettisiä periaatteita, joita edellytämme seuran jäsenistön ja kouluttajiemme noudattavan. Eettinen koulutustapa koskee jokaista koiran omistajaa ja koiranohjaajaa yleisen koiranpidon ja kouluttamisen suhteen. Tutustu Suomen Palveluskoiraliitto ry:n eettisiin periaatteisiin.

Suosittelemme jokaista jäsentä, lajista riippumatta, suorittamaan eettisten periaatteiden ilmaisen verkkokurssin. Koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan Virkussa, www.virkku.net ”Kurssit”. Verkkokoulutuksessa käsitellään moderneja koulutusmetodeja, kannustetaan pohtimaan omaa koulutustapaa ja haastetaan tunnistamaan siinä olevia mahdollisia epäkohtia. Kurssin tavoitteena on tarjota koiraharrastajille keinoja toimia koirankoulutuksessa eettisesti kestävältä pohjalta.

Hallitus